Στη ΒΙΟ ΛΥΡΑΚΗ ΜΟΝ.ΕΠΕ, αναγνωρίζουμε ότι η απόκτηση και η διατήρηση της εμπιστοσύνης σας είναι ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα που κάνουμε ως επιχείρηση. Η προστασία της ιδιωτικής ζωής σας είναι μια ευθύνη που λαμβάνουμε πολύ σοβαρά.

Έχουμε ετοιμάσει αυτήν την Πολιτική Απορρήτου για να σας βοηθήσουμε να κατανοήσετε πώς συλλέγει, χρησιμοποιεί και επιδιώκει να προστατεύσει τα προσωπικά στοιχεία η ΒΙΟ ΛΥΡΑΚΗΣ (όπως ορίζονται παρακάτω) που μας παρέχετε στους ιστότοπους, τις εφαρμογές μας για κινητά, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και μέσω των παρόχων υπηρεσιών και των συνεργατών διανομής . Αυτή η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων δεν καλύπτει και δεν είμαστε υπεύθυνοι για το απόρρητο, τις πληροφορίες ή άλλες πρακτικές οποιουδήποτε τρίτου μέρους, συμπεριλαμβανομένων τρίτων συνεργατών διανομής, προμηθευτών και ταξιδιωτικών πρακτόρων και οποιουδήποτε τρίτου μέρους που εκμεταλλεύεται οποιονδήποτε ιστότοπο στον οποίο οι ιστοσελίδες μας περιέχει έναν σύνδεσμο. Με τη λήψη, πρόσβαση ή χρήση των ιστότοπων ή του περιεχομένου μας ή με την χρήση μιας εφαρμογής Lyrakis Family σε κινητό τηλέφωνο, tablet ή παρόμοια συσκευή (“Συσκευή”) ή παροχής πληροφοριών σε σχέση με τους ιστοτόπους μας, ή άλλους ιστότοπους ή υπηρεσίες, συμφωνείτε με τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτής της Πολιτικής Απορρήτου.

Ποιοι είμαστε
Η ΒΙΟ ΛΥΡΑΚΗΣ είναι μια ηλεκτρονική υπηρεσία που επιτρέπει στους χρήστες να διερευνήσουν, να βρουν και να κλείσουν το εισιτήριο τους για το Olive Mill Fest που πραγματοποιείται στην Κρήτη. Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες της BIO ΛΥΡΑΚΗΣ διατίθενται μέσω των δικτυακών τόπων του lyrakisfamily.gr .

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Εισαγωγή
Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις ιστοτόπου που περιλαμβάνονται σε αυτή την ιστοσελίδα θα διαχειρίζονται τη χρήση αυτού του ιστότοπου. Αυτοί οι Όροι θα εφαρμοστούν πλήρως και θα επηρεάσουν τη χρήση αυτού του Δικτυακού Τόπου. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, συμφωνείτε να αποδεχτείτε όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται εδώ. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε αυτόν τον Ιστότοπο εάν διαφωνείτε με οποιονδήποτε από αυτούς τους Κανονικούς Όρους και Προϋποθέσεις της Ιστοσελίδας.

Δεν υπάρχουν εγγυήσεις
Αυτός ο ιστότοπος παρέχεται «ως έχει» με όλα τα ελαττώματα και η ΒΙΟ ΛΥΡΑΚΗ ΜΟΝ.ΕΠΕ δεν εκφράζει παραστάσεις ή εγγυήσεις, οποιουδήποτε είδους σχετίζεται με την παρούσα Ιστοσελίδα ή τα υλικά που περιέχονται σε αυτήν την Ιστοσελίδα. Επίσης, τίποτα που περιέχεται σε αυτή την Ιστοσελίδα δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως συμβουλή σας.

Διαχωρισμός
Εάν οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων Όρων κριθεί άκυρη δυνάμει οποιουδήποτε εφαρμοστέου νόμου, οι εν λόγω διατάξεις διαγράφονται χωρίς να επηρεάζονται οι υπόλοιπες διατάξεις του παρόντος.

Μεταβολή Όρων
Η ΒΙΟ ΛΥΡΑΚΗ ΜΟΝ.ΕΠΕ επιτρέπεται να αναθεωρήσει τους παρόντες Όρους ανά πάσα στιγμή κατά την κρίση της και με τη χρήση αυτού του Δικτυακού Τόπου αναμένεται να επανεξετάσει τους παρόντες Όρους σε τακτική βάση.

Ακύρωση
Για την πλήρη επιστροφή του ποσού, η ακύρωση πρέπει να γίνει 48 ώρες πριν από την ώρα παραλαβής.
Εάν ο επισκέπτης ακυρώσει λιγότερο από 48 ώρες πριν από την ώρα παραλαβής από το σημείο παραλαβής ή δεν εμφανιστεί για την παραλαβή, το ποσό δεν επιστρέφεται.

Μη εγγύηση ακριβής ώρας
Η ΒΙΟ ΛΥΡΑΚΗΣ δεν μπορεί να σας εγγυηθεί την ακριβή ώρα παραλαβής σας με το λεωφορείο. Ενδέχεται να υπάρξει καθυστέρηση καθώς επίσης και πρόωρη άφιξη. Για αυτό τον λόγω συνιστάται η προσέλευση στο σημείο παραλαβής 10 λεπτά πριν την ώρα που δίνεται από το σύστημα κρατήσεων και παραμονή σε αυτό μέχρι να γίνει η παραλαβή σας.

GDPR (ΓΚΠΔ)

Σχετικά με τον κανονισμό και την προστασία των δεδομένων

Γενικό πλαίσιο

Από τις 25 Μαΐου 2018, με την εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων, θα ισχύει η ίδια δέσμη κανόνων για την προστασία των δεδομένων σε όλες τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην ΕΕ, όπου και εάν βρίσκεται η έδρα τους.

Η εφαρμογή αυστηρότερων κανόνων για την προστασία των δεδομένων συνεπάγεται ότι

  • οι πολίτες θα ελέγχουν καλύτερα τα δεδομένα τους προσωπικού χαρακτήρα
  • οι επιχειρήσεις θα ωφεληθούν από την εφαρμογή ισότιμων όρων ανταγωνισμού

Σελίδα Αίτησης Διαγραφής Προσωπικών Δεδομένων